Golden LakeHotel olarak; sürdürülebilir turizm yaklaşımında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu amaçlarının ve bu kapsamda 12 temel ilkeyi model aldık.

 

 • Ekonomik Süreklilik
 • Yerel Refah
 • İstihdam Kalitesi
 • Sosyal Eşitlik
 • Ziyaretçi Memnuniyeti
 • Yerel Kontrol
 • Toplumsal Refah
 • Kültürel Zenginlik
 • Fiziksel Bütünlük
 • Biyolojik Çeşitlilik
 • Kaynak Verimliliği
 • Çevresel Saflık

 

Bukapsamda;

 • Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde hareket ediyoruz,
 • Yerel/bölgesel kalkınma ve istihdamı destekliyoruz,
 • İstihdam, ilerleme, ödüllendirme sürecinde ayrım yapılmaksızın yönetimpozisyonları dahil olmak üzere performans analizi yaparak tüm

Çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyoruz.

 • Çalışanlarımızın çalışma haklarına saygı duyuyor, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde takipediyoruz.
 • Çocuk işçiliğin kaldırılmasını destekliyoruz.
 • Çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek gelişim ve ilerleme fırsatı sunuyoruz.
 • Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli çalışma ortamısunuyor, istek, önerive

Şikayetlerini iletebilecekleri çeşitli imkanlar sunuyoruz. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimleri değerlendirerek yönetim sistemlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz.

 • Sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, işsağlığı ve güvenliğini kurumsal kültür haline getirmek istiyoruz.
 • Politikamızı işletirken ilgili taraflarımızın katılımına önemveriyor, gerektiğinde şeffaf bilgi sunuyoruz.
 • Yerel/Bölgenin doğal ve kültürel mirasının ilgili misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz,

 

 • Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda süreçlerimizii yileştiriyoruz.
 • Yatırımlarımızı planlarken; binalarımızın ve altyapı sistemlerimizin, korunan hassas alanlara, tarihi mirasa, doğal ve kültürel çevrenin bütünlüğüne olan risklerini dikkate alıyoruz. Arazi kullanımı, inşaat, bakım onarım işlemleri,

Tasarım, peyzaj düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımız da yerel/bölgeye uygun, sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller tercih ediyoruz.

 • Binalarımızı ve konseptimizi tasarlarken, özel ihtiyacı olan misafir ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını düşünüyor, herkes için erişilebilir hizmet anlayışını benimsiyoruz.
 • Tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi öneme sahip yerel/bölgesel mülklerin, alanların ve geleneklerin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.
 • Ürün/hizmet alımlarında niteliği ve kalitesini kullanıcılarla değerlendiriyor ve analiz ediyoruz. Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız

Davranıyoruz.

 • İnsan haklarına saygı duyuyor; dil, din, ırk, cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik, ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşıyız. Aileiçi Şiddet ve çocuk istismarına karşı alınacak tedbirleri destekliyoruz.
 • Tüm süreçlerimizi temel değerlerimize bağlı kalarak,uymakla yükümlü Olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyum anlayışı ile sürekli geliştiriyoruz.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket ediyor, süreçlerimizi geliştiriyoruz.
 • Sektöre yön veren inovasyon çalışmaları ile teknolojik sistemlere yatırım yapıyoruz.
 • Faaliyetlerimizi, kendi iç dış hususlarımız, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini ele alarak potansiyel riskleri önceden analiz ediyor, sürekli Iyileştirme hedefi doğrultusunda geliştiriyoruz. Risk Yönetimi Sürecini tüm iş süreçlerimizde ele alıyor, yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz.
 • Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda, Turizm sektöründe öncü, uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.

 

GENEL MÜDÜR

iq digital agency